Broučci

Jsou ve druhém poschodí, mladší děti od 2 do do 3 let. Mají volnější program a do všech aktivit jsou zařazovány naprosto nenásilně. Ve skupině je maximálně 12 dětí. Učíme je základní hygienické návyky, pomáháme s oblékáním, plenky měníme po osprchování. Projeví-li zájem, mohou prťata samozřejmě navštěvovat i vzdělávací aktivity starších dětí.

O nejmladší děti se starají tety: Liliana (profesionální chůva) a Míša - (profesionální chůva) 

Rozdělení do tříd - Broučci