Ceník Centra

Výše úhrady nákladů za poskytované služby a způsob jejího placení

Ceník za hlídání pro členy spolku

Členové spolku platí roční poplatek 100,- Kč, který jim je odečten od první platby za hlídání dítěte.

Rodiče mají možnost odpočtu školkovného z daní do výše minimální mzdy na aktuální rok.

Nepravidelné hlídání 120,- Kč./hod.

Pravidelné hlídání tj. alespoň 12 hod. týdně

Dopolední docházka                                  Celodenní docházka

07:00 – 12:00                                                           07:00 – 17:00

3 dny v týdnu        3.300 Kč.                                   3 dny v týdnu        4.200 Kč.

4 dny v týdnu        3.600 Kč.                                   4 dny v týdnu        4.600 Kč.

5 dní v týdnu         4 400 Kč.                                   5 dní v týdnu         5 000 Kč.

cena stravného ( 1 oběd )                                      38,- Kč.                                                            

Na počátku každého měsíce dostanete vyúčtování na daný měsíc.

Hodiny u pravidelného hlídání se platí na účet č. 272952881/0300 ČSOB, předem do 10. dne v měsíci.

Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na 4 týdny.

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet.

Při vyplnění Evidenčního listu Vám budeme rezervovat místo do naší školky.

Platí se při tom nevratná záloha ve výši 1500,- Kč, která bude odečtena z platby za 1. měsíc nástupu Vašeho dítěte do školky.

Školné zahrnuje:

  -  Činnost zkušených pedagogů
  -  Pitný režim
  -  Hygienické potřeby
  -  Ložní prádlo a jeho údržba
  -  Vybavený prostor
  -  Hračky 
  -  Metodické materiály a výtvarné činnosti
  -  Hudební výchova
  -  Výuka anglického jazyka
  -  Náklady na provoz
  -  Pojištění

Čerpáním nabízených služeb naší školky neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!