Ceník Centra

Ceník za hlídání pro členy spolku

Členové spolku platí roční poplatek 100,- Kč, který jim je odečten od první platby za hlídání dítěte.
Jednorázové hlídání za hodinu 80,- Kč.  -  platí se po vyzvednutí dítěte, hotově.
Pravidelné hlídán tj. alespoň 12 hod. týdně 50,- Kč
Za každou započatou hodinu přičítáme 50,- Kč.
Výpočet za hlídání se počítá vždy za celou hodinu.
Celodenní a každodenní hlídání na 8 hod. denně je za paušál 5 000,-Kč.
Hodiny u pravidelného hlídání se platí hotově a předem, vždy do 7. dne v měsíci.

Při nahlášené dovolené předem a dlouhodobém onemocnění s potvrzením od lékaře a řádném odhlášení dítěte, Vám bude cena za hlídání vrácena, (převedena) do následujícího měsíce.

Ceník za hlídání pro nečleny spolku

Jednorázové hlídání za hodinu 90,- Kč.
Pravidelné hlídán tj. alespoň 12 hod.  týdně  60,- Kč.
Celodenní a každodenní hlídání je za paušál 6 000,-Kč.

Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na 4 týdny.

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet.

Při vyplnění Evidenčního listu Vám budeme rezervovat místo do naší školky.

Platí se při tom nevratná záloha ve výši 1500,- Kč, která bude odečtena z platby za 

1. měsíc nástupu Vašeho dítěte do školky.

Školné zahrnuje:

  -  Činnost zkušených pedagogů
  -  Pitný režim
  -  Hygienické potřeby
  -  Ložní prádlo a jeho údržba
  -  Vybavený prostor
  -  Hračky 
  -  Metodické materiály
  -  Hudební výchova
  -  Výuka anglického jazyka
  -  Náklady na provoz
  -  Pojištění

Čerpáním nabízených služeb naší školky neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!