Ceník - Dětská skupina

Výše úhrady nákladů za poskytované služby a způsob jejího placení

Platné s účinností od 01. 09. 2024

Měsíční každodenní školné pro děti mladší věkové kategorie

dítě od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku

Děti od cca 2 do 3 let cena za měsíc:

5 000,- Kč

Měsíční každodenní školné pro dítě starší věkové kategorie

dítě ode dne 1 září po dosažení 3 let věku do dne zahájení povinné školní docházky      

Děti od 3-6 let cena za měsíc:

6 300,- Kč

na velké děti dává stát pouze polovinu příspěvku, proto vyšší cena.                                    

Cena za oběd 45,- Kč. 

Svačinky jsou připravovány rodičem                      

Na konci každého měsíce dostanete vyúčtování za daný měsíc. Je to částečná úhrada provozních nákladů. 

Platí se hotově nebo na účet, vždy do 12 dne v měsíci, vedený u ČSOB č. účtu 272952881/0300 

Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na 4 týdny.

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet.

Školné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce - kino, plavání, zoo, divadlo, apod.     

Školné zahrnuje:

  -  Činnost zkušených pedagogů, chův
  -  Pitný režim
  -  Hygienické potřeby
  -  Ložní prádlo a jeho údržba
  -  Vybavený prostor
  -  Hračky 
  -  Metodické materiály a výtvarné činnosti

  -  Úklid
  -  Náklady na provoz
  -  Pojištění