Ceník - Centrum Barborka - Dětská skupina

Výše úhrady nákladů za poskytované služby a způsob jejího placení

Ceník za hlídání pro členy spolku

Členové spolku platí roční poplatek 100,- Kč, který jim je odečten od první platby za hlídání dítěte.

Rodiče mohou využít školkovné zaplacené za pobyt dítěte v dětské skupině pro snížení daně z příjmu do výše minimální mzdy na aktuální rok. Do zaplacené částky se počítá školkovné – náklady spojené s umístěním dítěte v zařízení – nikoliv stravné. 

Rodič si musí svou dětskou skupinu požádat o potvrzení. 

Měsíční každodenní školné pro děti mladší věkové kategorie

dítě od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku

4. 700,- Kč

Měsíční každodenní školné pro dítě starší věkové kategorie

dítě ode dne 1 září po dosažení 3 let věku do dne zahájení povinné školní docházky                                          

6. 000,- Kč

Cena za oběd 40,- Kč. 

Svačinky jsou připravovány rodičem                      

Na konci každého měsíce dostanete vyúčtování za daný měsíc. Je to částečná úhrada provozních nákladů. 

Platí se hotově nebo na účet, vždy do 12 dne v měsíci, vedený u ČSOB č. účtu 272952881/0300 

Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na 4 týdny.

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet.

Školné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce - kino, plavání, zoo, divadlo, apod.     

Školné zahrnuje:

  -  Činnost zkušených pedagogů, chův
  -  Pitný režim
  -  Hygienické potřeby
  -  Ložní prádlo a jeho údržba
  -  Vybavený prostor
  -  Hračky 
  -  Metodické materiály a výtvarné činnosti

  -  Úklid
  -  Náklady na provoz
  -  Pojištění