Denní režim ve školce

Barborka mateřská škola, s.r.o.

Režim dne v MŠ, školní rok 2020/2021

 

I. Informace o zařízení

Název mateřské školy:                                 Barborka mateřská škola, s.r.o.

Adresa mateřské školy:                                Jírovcova 61, České Budějovice 370 04

IČ:                                                                   01421646

Jednatel a odpovědný zástupce MŠ:          Pavlína Oťahelová

                                                                       Telefon: +420 607 964 077

                                                                       Pavla Cislerová 

                                                                      Telefon: +420 602 204 405

Ředitelka MŠ:                                               Pavlína Oťahelová

Telefon:                                                         +420 607 964 077

Email:                                                            info@skolkabarborka.cz

Webové stránky:                                          www.skolkabarborka.cz

Typ MŠ:                                                         celodenní s pravidelným provozem

Kapacita MŠ:                                                 20 dětí

Provozní doba:                                             7:00-17:00 hodin

 

II. Režimové požadavky

Režim dne je přizpůsoben věku dětí od 2-6 let a především jejich zájmům a potřebám. Děti se v mateřské škole scházejí dle domluvy s rodiči a odcházejí nejdéle do 17:00 hod.

Denní režim školky Barborky:

Ranní scházení, spontánní činnost ,individuální péče 7:00 – 8:15

Příchod a odchod dětí je podle dohody s rodiči.

V této době učitelky poskytují dětem dostatek prostoru, nabízí dostatek podnětů, vytváří prostředí pro spontánní činnosti a hry dětí.

Nejdůležitější je, aby denní program vyhovoval všem dětem, vycházel z potřeb a zájmů dítěte a to po stránce psychické, fyzické a sociální.

Ranní cvičení, rituály 8:15 – 8:30

Zdravotní chvíle pro podporu a rozvoj tělesného zdraví, cviky a protažení vhodné pro daný věk dítěte, denní rituály pro podporu soudružnosti, pocit bezpečí, upevnění vztahů a přátelství

Dopolední hygiena, svačina 8:30 – 9:00

Děti si nosí svoji vlastní svačinu z domova.

Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu.

Řízená činnos t( záměrné i spontánní činnosti ve skupinách i individuálně) 9:00 -9:30

Každá učitelka má na každý den stanovený plán a cíl, vycházející z potřeb a zájmů dětí.    Pokud některé dítě odmítá účastnit se některých činností tak jej nenutíme. Snažíme se však vždy vzbudit jeho zájem pestrou nabídkou činností.

Řízená činnost probíhá v dopoledních hodinách buď ve třídách, anebo při pobytu venku, kde je dostatek prostoru pro pohybovou činnost a rozvíjení motorické schopnosti.

Hygiena, pobyt venku, převlékání  9:30 – 11:30

Snažíme se o každodenní pobyt na zahradě či procházkách po okolí. Pobyt dětí venku je ovlivňován především počasím a zdravotním stavem dětí. V letních měsících tráví děti venku maximální možnou dobu.

Na zahradě mají děti k dispozici skluzavku, houpačku, pískoviště, kolotoč a jiné hračky.

Procházky v okolí školky dětem umožňují poznání, vnímání a pozorování blízkého okolí a přírody. Umožňují využití jiných dětských hřišť k dostatečnému pohybovému rozvoji.

Oběd, pitný režim 11:30 -12:00

Dětem je podávaná plnohodnotná a vyvážená strava 3x denně v optimálním časovém rozložení.

Obědy jsou k nám dováženy z blízké jídelny v Českých Budějovicích. Jídlo se poté vydává v kuchyňkách ve třídách. Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu. Děti si sami rozhodují, o tom kolik jídla sní a jestli si dané jídlo přidá.

Dětem, které mají dietu (např. bezlepkovou..), se snažíme vyjít vstříc a přizpůsobujeme jídelníček jejich potřebám.

Od rána mají děti ve třídě k dispozici teplý čaj, ovocné šťávy či čistou vodu, vše je v průběhu dne doplňováno. Každé dítě má svůj vlastní hrneček. Pití mají děti i na zahradě, kde je rovněž průběžně doplňováno až do odchodu dětí.

Odpolední odpočinek 12:00 – 14:00

K navození klidu a uvolnění slouží odpolední odpočinek.

Děti nejsou ke spánku nuceny, ale vždy alespoň odpočívají na postýlkách dle jejich vlastní potřeby.

K polednímu klidu patří zejména čtení či poslouchání pohádek z CD přehrávače.

Děti leží na postýlkách, je jim dovoleno vzít si sebou do postýlky svoji oblíbenou hračku přinesenou z domova.

Odpolední hygiena, svačina 14:00 – 14:30

Děti mají svoji vlastní svačinu z domova.

Odpolední spontánní činnost, zájmové činnosti, pobyt venku 14:30 – 17:00

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hraní, které je důležité pro rozvoj individuality každého dítěte.

 

V Českých Budějovicích, dne 1.9.2020                           Pavlína Oťahelová, ředitelka školy