Denní režim

Ranní scházení, spontánní činnost 7:00 - 9:00

Příchod a odchod dětí je podle dohody s rodiči.

V této době učitelky poskytují dětem dostatek prostoru, nabízí dostatek podnětů, vytváří prostředí pro spontánní činnosti a hry dětí.

Nejdůležitější je, aby denní program vyhovoval všem dětem, vycházel z potřeb a zájmů dítěte a to po stránce psychické, fyzické a sociální.

Dopolední svačina 9:00 - 9:30

Děti si nosí svoji vlastní svačinu z domova.

Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu.

Řízená činnost 9:30 - 10:00

Každá učitelka má na každý den stanovený plán a cíl, vycházející z potřeb a zájmů dětí. Pokud některé dítě odmítá účastnit se některých činností tak jej nenutíme. Snažíme se však vždy vzbudit jeho zájem pestrou nabídkou činností.

Řízená činnost probíhá v dopoledních hodinách buď ve třídách, anebo při pobytu venku, kde je dostatek prostoru pro pohybovou činnost a rozvíjení motorické schopnosti.

Pobyt venku 10:15 - 11:30

Snažíme se o každodenní pobyt na zahradě. Pobyt dětí venku je ovlivňován především počasím a zdravotním stavem dětí. V letních měsících tráví děti venku maximální možnou dobu.

Na zahradě mají děti k dispozici skluzavku, houpačku, pískoviště, kolotoč, zahradní domeček a jiné hračky.

Oběd, pitný režim 11:35 - 12:00

Dětem je podávaná plnohodnotná a vyvážená strava 3x denně v optimálním časovém rozložení.

Obědy jsou k nám dováženy z blízké jídelny v Českých Budějovicích. Jídlo se poté vydává v kuchyňkách ve třídách. Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu. Děti si sami rozhodují, o tom kolik jídla sní a jestli si dané jídlo přidá.

Dětem, jenž mají dietu (např. bezlepkovou..), se snažíme vyjít vstříc a přizpůsobujeme jídelníček jejich potřebám.

Od rána mají děti ve třídě k dispozici teplý čaj, ovocné šťávy či čistou vodu, vše je v průběhu dne doplňováno. Každé dítě má svůj vlastní hrneček. Pití mají děti i na zahradě, kde je rovněž průběžně doplňováno až do odchodu dětí.

Odpolední odpočinek 12:00 - 14:00

K navození klidu a uvolnění slouží odpolední odpočinek.

Děti nejsou ke spánku nuceny, ale vždy alespoň odpočívají na postýlkách dle jejich vlastní potřeby.

K polednímu klidu patří zejména čtení či poslouchání pohádek z CD přehrávače.

Děti leží na matracích, je jim dovoleno vzít si sebou do postýlky svoji oblíbenou hračku přinesenou z domova.

Odpolední svačina 14:00 - 14:30

Děti mají svoji vlastní svačinu z domova.

Odpolední spontánní činnost 14:30 - 17:00

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hraní, které je důležité pro rozvoj individuality každého dítěte.

Otužování - pravidelné větrání všech místností

- redukování teploty v místnostech na přiměřenou teplotu

- dostatečný pobyt venku

- kontrola přiměřeného oblečení dětí