Denní režim

Ranní scházení, spontánní činnost 7:00 – 9:00

Příchod a odchod dětí je podle dohody s rodiči.

Příchod, přivítání, volná hra. Před přechodem k řízeným aktivitám zařazujeme také nácvik hygienických návyků.

V této době učitelky poskytují dětem dostatek prostoru, nabízí dostatek podnětů, vytváří prostředí pro spontánní činnosti a hry dětí.

Ranní komunitní kruh (komunikační aktivity) – společné přivítání, básnička, rozcvička (nebo jiná forma rituálního konceptu), sdělení plánu dne, novinek, téma dne.

Nejdůležitější je, aby denní program vyhovoval všem dětem, vycházel z potřeb a zájmů dítěte a to po stránce psychické, fyzické a sociální.

Dopolední svačina 9:00 – 9:30

Děti si nosí svoji vlastní svačinu z domova.

Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu.

Příprava stolu, příprava jídla, podpora samostatnosti, sebeobsluhy, úklid stolu, nácvik hygienických návyků.

Řízená činnost 9:30 – 10:00

Každá učitelka má na každý den stanovený plán a cíl, vycházející z potřeb a zájmů dětí ze vzdělávacího programu. Pokud některé dítě odmítá účastnit se některých činností, tak jej nenutíme. Snažíme se však vždy vzbudit jeho zájem pestrou nabídkou činností.

Řízená činnost probíhá v dopoledních hodinách buď ve třídách, anebo při pobytu venku, kde je dostatek prostoru pro pohybovou činnost a rozvíjení motorické schopnosti.

Pobyt venku 10:00 – 11:30

Program mimo hernu, procházka, kulturní akce, sportovní akce – integrovaný program zahrnující pohybové aktivity, poznávání, podporu komunikačních dovedností, ale i spontánní aktivity (např. hřiště, písek). U batolat do přibližně dvou let věku preferujeme aktivity v okolí dětské skupiny, např. zahradu, případně využíváme dětské kočárky, pokud to motorická úroveň a unavitelnost dítěte požaduje.

Snažíme se o každodenní pobyt na zahradě. Pobyt dětí venku je ovlivňován především počasím a zdravotním stavem dětí. V letních měsících tráví děti venku maximální možnou dobu.

Na zahradě mají děti k dispozici skluzavku, houpačku, pískoviště, kolotoč, zahradní domek a jiné hračky. Děti do 3 let neopouští zahradu a prostory DS.

Procházky mimo prostory školky se účastní jen děti starší 3 let. Každé dítě má na sobě bezpečnostní vestu a jdou ve dvojicích. Doprovod jim dělá jejich pedagogický pracovník a chůva dle počtu dětí. Minimálně však vždy dvě chůvy.

V okolí školky dětem umožňují poznání, vnímání a pozorování blízkého okolí a přírody. Umožňují využití jiných dětských hřišť k dostatečnému pohybovému rozvoji.

Oběd, pitný režim 11:30 – 12:15

Příprava na oběd, příprava stolu, úprava oděvů (u batolat použití bryndáků či jiného typu ochrany oděvu před ušpiněním, podpora samostatného stravování a pití, používání příboru (u dětí do přibližně dvou let lžíce, později i vidličky), dopomoc se stolováním u nejmladších dětí. Úklid stolu (další prvek pravidelnosti a podpora pracovních návyků), příprava na odpočinek, nácvik hygienických návyků.

Dětem je podávaná plnohodnotná a vyvážená strava 3x denně v optimálním časovém rozložení.

Obědy jsou k nám dováženy z blízké jídelny v Českých Budějovicích. Ve speciálních nádobách termoportech ve kterých zůstává jídlo teple. Jídlo se skládá z polévky a hlavního jídla. Vydává se v jídelně ve třídě. Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu. Děti si sami rozhodují, kolik jídla sní a jestli si dané jídlo přidá.

Dětem, jenž mají dietu (např. bezlepkovou, bez laktózy atd.), se snažíme vyjít vstříc a přizpůsobujeme jídelníček jejich potřebám. Nebo si nosí oběd pro dítě rodič.

Od rána mají děti ve třídě k dispozici teplý čaj, ovocné šťávy či čistou vodu, vše je v průběhu dne doplňováno. Každé dítě má svůj vlastní hrneček. Pití mají děti i na zahradě, kde je rovněž průběžně doplňováno až do odchodu dětí.

Vyzvedávání dětí: 11:30–12:00

Vyzvedávání dětí, které jsou jen na dopolední program, zpětná vazba rodičům, organizační informace, individuální rozloučení se s dítětem, zhodnocení dne s akcentem na to, co se povedlo.

Odpolední odpočinek 12:15 – 14:15

K navození klidu a uvolnění slouží odpolední odpočinek.

Děti nejsou ke spánku nuceny, ale vždy alespoň odpočívají na postýlkách dle jejich vlastní potřeby.

Literární program (četba pohádky, případně lze někdy zpestřit poslechem mluveného slova či klidné hudby), podpora odpočinku, klidového režimu.

U batolat se předpokládá, že odpolední klid věnují spánku, samozřejmě s přihlédnutím na individuální potřeby dítěte. U starších dětí, které neusnou, volíme klidové aktivity (prohlížení knížek, tvořivé aktivity…).

Děti leží na postýlkách, je jim dovoleno vzít si sebou do postýlky svoji oblíbenou hračku přinesenou z domova, nebo dudlík.

Odpolední svačina 14:15 – 14:30

Děti mají svoji vlastní svačinu z domova.

Nácvik hygienických návyků, příprava stolu, svačina, úklid stolu.

Odpolední spontánní činnost 14:30 – 16:00

Vyzvedávání dětí, volná hra, pobyt na zahradě – individuální zpětná vazba s rodiči, individuální rozloučení s dítětem (ritualizace, ukotvení, orientace dítěte).

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hraní, buď venku, nebo v herně, dle počasí.

Otužování   - pravidelné větrání všech místností

                     - redukování teploty v místnostech na přiměřenou teplotu

                     - dostatečný pobyt venku

                     - kontrola přiměřeného oblečení dětí