Naše učitelky

Naše učitelky - Lucie Šimánková

Již několik let se věnuji práci s dětmi. Tato práce mne velice naplňuje a obohacuje. Ráda pečuji o děti předškolního věku. Snažím se rozvíjet jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Tuto práci miluji a doufám, že ji budu vykonávat i nadále.

Vzdělání: Pedagogické vzdělání ( DPS- pedagogické minimum)

Zájmy: Zpěv, tanec, cestování, herectví, příroda