Soukromá mateřská škola registrovaná v Rejstříku škol

 - Soukromá mateřská škola registrovaná v Rejstříku škol4. ledna roku 2010 jsme pro Vás otevřeli soukromou mateřskou školku pro děti od 2 do 6 let.

Jsme akreditovanou mateřskou školou, pracujeme dle ŠVP (školní vzdělávací program) s individuálním přístupem. 

Koncepce je zaměřena na podporu rodinné výchovy a celkový rozvoj osobnosti dítěte. Cílem školy je podpora zdravého životního stylu, individuální přístup a utváření partnerských vztahů mezi dětmi. Zajištěna výuka angličtiny, hudební průprava, pohybové aktivity a tvořivé programy s dětmi. S dětmi se pracuje dle ŠVP a předškolní vzdělávání pro předškoláky.

Budova školky je v klidném a příjemném prostředí s vlastní zahradou. Naše zařízení má dvě třídy po 10 dětech. Preferujeme menší kolektiv pro lepší spolupráci s dětmi a pro lepší zdravotní i psychický stav dítěte.

 - Soukromá mateřská škola registrovaná v Rejstříku škol

Název projektu dle MS2014+: Šablony III pro MŠ Barborka

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021408

Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, spolupráce s rodiči dětí. Projektový den ve výuce – zaměřen na polytechnickou výchovu.

Cílem aktivity: poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám, podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Projekt Šablony III pro Barborku je spolufinancován Evropskou unií.