Zájmové kroužky

Děti hovořící zpravidla již velmi dobře česky a mající rozvinutou slovní zásobu, si během kroužku hrají, zpívají, prohlíží obrázkové knihy, tancují, cvičí, jsou výtvarně aktivní a přitom vnímají lektora hovořícího anglicky a postupně s ním začínají samy komunikovat. Výuka je vedena kvalifikovaným lektorem.

Zájmový kroužek "Šikovné ručičky" je vhodný pro všechny malé umělce. Kroužek je navržen tak, aby si děti zábavnou formou vyzkoušely mnoho různých uměleckých technik a praktik jako - kreslení, malování, modelování, lepení a koláže, výroba jednoduchých pomůcek. Kromě klasických výtvarných materiálů (pastelky, voskovky, křídy, fixy, temperové barvy, vodové barvy) mají děti možnost pracovat s přírodními materiály.

Výtvarná práce rozvíjí dětskou představivost, estetické cítění, rozvíjí bystrost a paměť. Pro děti jsou barvy, které je obklopují, zvláště důležité, protože od nejranějšího věku pomáhají rozvíjet jejich charakter a inteligenci. Různorodost produktů, které spolu vytvoříme zajistí, že se opravdu nikdo nebude nudit! Každý produkt bude jedinečný a zajisté potěší nejen autory, ale i celou jejich rodinu.

Program "První krůčky" k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontálně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem "Prvních krůčků" jsou jednoduché písně s doprovodem piána. Hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje. Hra na zobcovou flétnu - dechové cvičení.

Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.