Adaptace dítěte a její postup

Postup při adaptaci dítěte na pobyt u nás v dětské skupině

Do jdětské skupiny jsou děti většinou přijímány během celého roku, z toho podstatná část dětí ovšem často přichází v září. 

Vstup každého dítěte do jeslí patří k významným událostem v životě dítěte i celé rodiny a je zásadním zásahem do dosavadních zvyklostí. Snažíme se vždy dítěti vstup do nového zařízení co nejvíce ulehčit.

Začátek adaptace u nás v dětském centru je velmi pozvolný a citlivý k potřebám dítěte.

Zajišťujeme individuální nastavení adaptačního procesu a individuální přístup odpovídající věku, vývoji a připravenosti dítěte. Do adaptačního procesu jsou aktivně zapojeni rodiče.

Jelikož naší DS navštěvují děti od 1,5 roku, je jejich postup adaptace náročnější. Děti jsou ještě velmi zvyklé na maminku a odloučení pro ně bývá bolestivé. Proto naše dětské centrum umožňuje první návštěvy dětí i v přítomnosti jejich rodičů, aby se děti cítily bezpečně a mohly se kdykoliv na jednoho z rodičů obrátit.

Při první schůzce s rodičem je důležité předat informace

– vysvětlit, jaký je zavedený chod jeslí a jaký je časový harmonogram dne i jak bude probíhat samotný adaptační proces. Neméně důležité je ale také informace získávat – bavíme se o dítěti, jeho zvyklostech, jeho vazbách na rodinu a jak je dítě zvyklé být bez rodičů.

– oblíbené oslovení, hračky, rituály, zdravotní situace, osobnostní rysy atd.

Rodiče si řeknou své požadavky a potřeby (např. ve vazbě na nástup do zaměstnání) a pokud je možné je sloučit s filosofií jeslí, vytváříme společně adaptační plán. Ten není závazný. Představuje pouze předběžný „jízdní řád“ a je možné jej kdykoliv změnit v návaznosti na průběh adaptace.

Dalším krokem při adaptaci je krátké zvykání během dopoledne. Dítě stráví v dětském centru z počátku jednu poté dvě hodiny, ale už bez rodičů.

Dále se dítě přidá i na pobyt venku, na oběd a úplně nakonec na spaní a odpolední svačinu.

Je důležité ke každému dítěti přistupovat individuálně. Jsou děti, které se rozběhnou hned mezi dveřmi do třídy a zapojí se do hry s ostatními. Na druhou stranu jsou děti, kterým trvá zvykání déle a někdy i po týdnu stále pláčou. U takových dětí s adaptací nespěcháme.

V případě špatně probíhající adaptace nebo při výskytu problémů a úskalí řešíme s rodiči další postup a někdy se i rozhodneme dát dítěti čas a odložit nástup do DS.

 

Důležité pro nás jako učitelky je, dát dětem pocit bezpečí a lásky a na chvilku zastat roli maminky.

 

Komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte.

 

Komunikace s rodiči u nás v dětské skupině probíhá neustále a denně. Jelikož máme ve skupině omezený počet dětí, můžeme se každým dítětem zabývat individuálně, pozorovat jeho pokroky a poté vše zkonzultovat s rodiči. Komunikace probíhá především ráno a odpoledne při předávání dětí. Ráno nás rodiče informují o tom, jaký jejich dítě mělo předešlý den a noc, jakou má náladu a zda ho něco netrápí. Odpoledne zase informujeme rodiče my, o celém průběhu dne. O programu, o zapojení jejich dítěte do programu, o jídle a spánku. Rodičům dále sdělíme, v čem jejich dítě vyniká a jaké oblasti je potřeba se zdokonalovat. Při tom nesmíme opět zapomenout na individuální vývoj dítěte a případně ho zohlednit. V lednu a v červnu dostávají všichni rodiče, jejichž dítě dovršilo druhý rok věku hodnocení, kde je popsaný vývoj za dané období u jejich dítěte. Rodič tak má vše přehledně před sebou a na zbylé otázky mu rády odpovíme.