Dětská skupina Barborka

Dětskou skupinu s celoročním provozem pro děti od cca 1,5 do předškolního věku jsme otevřeli v lednu 2010 v Jíroccově ul. 61. v Českých Budějovicích pro 12 dětí.

V září 2022 jsme otevřeli dětskou skupinu Broučci na Rudolfovské třídě 34 v Českých Budějovicích pro 20 dětí.

Děti přijímáme po celý rok s celoročním provozem 

U nově nastoupených dětí je uplatňována citlivá postupná, individuální adaptace ve spolupráci s rodiči.

Děti jsou u nás v bezpečném prostředí s přátelskou atmosférou a vzájemným respektem. S láskou pečujeme o děti s individuální péčí a přístupem. Děti si u nás postupně zvykají v kolektivu dětí a učí se s naší i pomocí rodičů, zvládat odloučení.

Pomáháme dětem rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Děti u nás získávájí zkušenosti, rozvíjí vědomosti, začleňují se do dětského kolektivu prostřednictvím her a zájmové činnosti.

S dětmi pracujeme podle vzdělávacího plánu.

Na dítě při vstupu do zařízení nemáme žádné požadavky, (dítě nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, samo se obléct, atd.) pouze by mělo být schopné vydržet určitou dobu bez rodiče (doporuč. vždy začít postupným zvykáním, dle potřeby dítěte.

Naše DS disponuje výbornou lokací a dostupností a to ze všech směrů, v blízkosti autobusová zastávka, možnost zaparkovat auto přímo před budovou školky. Jsou zde 2 vyhrazená místa, označeno cedulí.

 

 - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci - Dětská skupina Barborka  - Dětská skupina Barborka  - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci
 - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci - Dětská skupina Barborka  - Dětská skupina Barborka  - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci - Centrum Barborka - Dětská skupina - Brouččci