Centrum Barborka

Jsme centrum Barborka - mateřská školka, jesle s celoročním provozem pro děti od cca 1,5 do 6 let. S láskou pečujeme o děti, které rodiče potřebují pohlídat pravidelně nebo pouze určité dny, hodiny v týdnu.

Školka Barborka nemá na dítě při vstupu do zařízení žádné požadavky, (dítě nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, samo se obléct, atd.) pouze by mělo být schopné vydržet určitou dobu bez rodiče (doporuč. vždy začít 2-4 hodinami).

Děti jsou u nás v bezpečném prostředí s přátelskou atmosférou a vzájemným respektem. Naše školka disponuje výbornou lokací a dostupností a to ze všech směrů, v blízkosti autobusová zastávka, možnost zaparkovat auto přímo před budovou školky. Vhodné umístění školky pro děti znamená možnost být v klidném a příjemném prostředí s vlastní zahradou, na které mají děti pískoviště a celou řadu dalších hraček.

Možnost docházení dětí denně, nebo dle potřeby jen určité dny, hodiny v týdnu.

- číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001799
- číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
- číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
- číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílová skupina projektu jsou rodiče s malými dětmi.

Výsledkem našeho projektu je již přes 40 podpořených rodičů, kteří tak mohou udržovat vazbu na trh práce.

 - Centrum Barborka  - Centrum Barborka  - Centrum Barborka