Centrum Barborka z. s.

Dětská skupina s celoročním provozem pro děti od cca 1,5 do 4 let. S láskou pečujeme o děti, které rodiče potřebují pohlídat pravidelně nebo pouze určité dny, hodiny v týdnu.

Centrum Barborka nemá na dítě při vstupu do zařízení žádné požadavky, (dítě nemusí být bez plen, nemusí se samo najíst, samo se obléct, atd.) pouze by mělo být schopné vydržet určitou dobu bez rodiče (doporuč. vždy začít postupným zvykáním, dle potřeby dítěte.

Děti jsou u nás v bezpečném prostředí s přátelskou atmosférou a vzájemným respektem. Naše školka disponuje výbornou lokací a dostupností a to ze všech směrů, v blízkosti autobusová zastávka, možnost zaparkovat auto přímo před budovou školky. Jsou zde 2 vyhrazená místa, označeno cedulí.

Vhodné umístění školky pro děti znamená možnost být v klidném a příjemném prostředí s vlastní zahradou, na které mají děti pískoviště a celou řadu dalších hraček.

Možnost docházení dětí denně, nebo dle potřeby jen určité dny, hodiny v týdnu.

 - Centrum Barborka

Zařízení péče o děti BARBORKA je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo CZ.03.1.51ú0.0/0.0/17_073/0008396

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a karierní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Projekt trvá od 1. 03. 2018 do 01. 03. 2020

Během projektu provozujeme dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí na den, čímž pomáháme k zapojení rodičů na trh práce.

 - Centrum Barborka z. s.