Aktivity ve školce

Aktivity jsou přizpůsobené věku dítěte

 • Školka nabízí  výuku angličtiny - osvojování si angličtiny přirozeným způsobem. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou v podobě písniček, říkadel a her.
 • prohlížení knížek, kreslení, malování, modelování, lepení, zpěv, tanečky, hra na hudební nástroje, cvičení, předčítání a hraní pohádek, využití volného času kreativním způsobem, volné hry přizpůsobené věku dítěte
 • tématické týdny
 • logopedie
 • hra na flétnu - dechové cvičení
 • tvořivá dílna - šikovné ručičky
 • sportovní aktivity - tanec, procházky)
 • učíme se na hudební nástroje
 • slavíme narozeniny dětí

Jednorázové akce

 • pořádáme jednorázové akce k různým výročím a událostem
 • návštěva malého divadla
 • dětský den
 • karneval
 • dětské disko
 • lampiónový průvod
 • výlety za poznáním
 • výlety, kterých se můžou zúčastnit i rodiče
 • Vánoční besídka
 • poznáváme město České Budějovice
 • návštěva ZOO

Školní vzdělávací program

Barborka mateřská škola, s.r.o. je od září 2014 soukromé předškolní zařízení, spadající pod MŠMT, určené pro děti od 2 do 6 let. Nachází se nedaleko centra, v klidné zóně Českých Budějovic. Poloha mateřské školy umožňuje využívat blízké okolí školy k řadě aktivit (procházky po okolí, využití hřišť).