Koncepce práce MŠ BARBORKA

 • rozvíjet osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého jedince  cestou přirozené výchovy, naučit děti základním schopnostem a  dovednostem důležitým pro celý další život
 • důraz na individuální přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho potřeby (spaní, pitný režim, strava, úprava jídelníčku dle zdravotního stavu dítěte
 • specifickou činností a vhodným individuálním přístupem se věnovat dětem, které potřebují zvýšenou péči
 • zvykání a hra malých dětí v kolektivu mimo rodinu 
 • tématicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí
 • rozšiřovat společné vzdělávání dětí zdravých i dětí se zdravotním postižením
 • utváření základních pravidel společenského chování společně s návyky ve výchovné práci, uplatňovat pouze hry a aktivity přiměřené věku dětí, a to jak při volných aktivitách, tak při různých činnostech, zaměřit se na vhodnou motivaci 
 • sladit výchovné aktivity jak u mladších dětí, tak u starších dětí
 • u předškolních dětí zkvalitnit přípravu na vstup do školy, zaměřit se na to, co by měl předškolák zvládnout
 • podporujeme u dětí zdravý životní styl, dostatek volného pohybu
 • snažíme se jednat přirozeně a citlivě, klidně a pohodově
 • rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí
 • komunikace a spolupráce s rodiči