Nabídka našich služeb

Každé dítě je jiné, projevuje se jako jedinečná osobnost. Naším cílem je uspokojit základní potřeby dítěte a cestou přirozené výchovy v něm rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí.

Náš team svým profesionálním přístupem a svými zkušenostmi vytváří atmosféru bezpečí a důvěry. Pomáhá dětem, aby se lépe adaptovaly na nové prostředí. Pracuje s dětmi individuálně. Respektuje jejich osobnost a schopnosti, nabízí dostatek her a podnětů, aby se lépe adaptovaly na nové prostředí.

Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

  • s ohledem na jeho potřeby (spaní, pitný režim, strava, úprava jídelníčku dle zdravotního stavu dítěte
  • umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
  • zvykání a hra malých dětí v kolektivu mimo rodinu
  • tématicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí
  • program pro děti od 2 do 6 let - spolupráce s rodinou
  • rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí
  • komunikace a spolupráce s rodiči
  • vytvářet podmínky rodičům pro aktivní zapojení do výchovných činností dětí
  • vytvářet dobré partnerské vztahy mezi rodinou a teamem školky

Hygiena

Děti jsou vedeny k samostatnému používání toalety a správného mytí rukou, včetně používání mýdla a ručníku. Po obědě před spaním si děti vždy čistí zoubky.