Ceník BARBORKA mateřská škola

Ceník v mateřské škole BARBORKA

Měsíční každodenní školné od 7:00 - 17:00 hod.          5 500,- Kč

Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, minimálně však na 4 týdny.

Při ukončení docházky dítěte do školky 1 měsíc výpovědní lhůta

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet.

Při vyplnění Evidenčního listu Vám budeme rezervovat místo do naší školky.

Platí se nevratná záloha ve výši 1 500,- Kč, která bude odečtena z platby za 1 měsíc nástupu Vašeho dítěte do školky.

Školné zahrnuje

 • Činnost zkušených pedagogů
 • Pitný režim
 • Hygienické potřeby
 • Ložní prádlo a jeho údržba
 • Vybavený prostor
 • Hračky 
 • Metodické materiály
 • Hudební výchova
 • Zájmová činnost - hudební kroužek
 • Náklady na provoz
 • Pojištění

Čerpáním nabízených služeb naší školky neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!