Třída Sluníčka

O děti se stará personál, který má potřebné pedagogické vzdělání a asistent pedagoga.

Třída je v prvním patře, děti od čtyř do šesti let. Maximální počet ve třídě je deset dětí. 

Zajištěn kvalitní vzdělávací plán včetně výuky angličtiny 1x týdně pro děti od 3 let s lektorkou z jazykové školy.

Pohybové aktivity, tvořivé programy s dětmi. 

Práce s didaktickými pomůckami, polytechnická činnost.

Hudební kroužek vedený učitelkou z konzervatoře Jaroslava Ježka

Předškolní vzdělávání pro předškoláky. 

Rozdělení do tříd - Třída SluníčkaRozdělení do tříd - Třída SluníčkaRozdělení do tříd - Třída Sluníčka
Rozdělení do tříd - Třída SluníčkaRozdělení do tříd - Třída SluníčkaRozdělení do tříd - Třída Sluníčka